Mời thầu tư vấn thiết kế thi công hạng mục giao thông, thoát nước đường nối từ Hòa Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc, phường Hòa Thọ Đông .
Đăng ngày 27-07-2017 14:39

- Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư XD quận Cẩm Lệ.

- Công trình: Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc, phường Hòa Thọ Đông .

- Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ khảo sát địa hình, thiết kế bản vẽ thi công hạng mục: Giao thông, thoát nước.

- Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Chủ đầu tư: UBND quận Cẩm Lệ.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố.

- Giá gói thầu: 1.151.088.000 đồng.

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong cả nước.

- Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: từ 14 giờ ngày 21-7-2017 đến 14 giờ ngày 10-8-2017 tại văn phòng Ban quản lý dự án ĐTXD quận Cẩm Lệ, số 40 -Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

- Thời gian đóng thầu: 14 giờ ngày 10-8-2017.

- Thời gian mở thầu: 14 giờ 30 ngày 10-8-2017.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

- Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng), bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh.