Mời thầu Cung cấp 13 xe xích lô du lịch
Đăng ngày 28-07-2017 09:05

I. Thông tin dự án:

    Đơn vị mời thầu: Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP. Đà Nẵng.

    Dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2017.

    Tên gói thầu: 13 xe xích lô du lịch.

    Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 được giao.

II. Phát hành:

    Hình thức đấu thầu: Mời đấu thầu rộng rãi trong nước.

    Giá bán HS mời thầu: 300.000 đồng.

    Thời gian phát hành: 09:00 - 02/08/2017.

    Thời gian đóng thầu: 14:00 - 10/08/2017.

III. Một số yêu cầu của gói thầu:

    Thời gian thực hiện: 5 ngày.

    Thông tin liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP. Đà Nẵng, tầng 3, số 100 Núi Thành, Phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng,. Tel: 02363 863 595.