Mời thầu Xây lắp Nhà biểu diễn nghệ thuật quận Ngũ Hành Sơn
Đăng ngày 04-08-2017 15:43

- Đơn vị mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng

- Tên gói thầu: Xây lắp Nhà biểu diễn nghệ thuật quận Ngũ Hành Sơn.

- Giá gói thầu: 17.507.688.000 đồng (Mười bảy tỷ, năm trăm lẻ bảy triệu, sáu trăm tám mươi tám ngàn đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công khối nhà biểu diễn 2 tầng; hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy; sân nền, bãi đậu xe, cổng chính, cổng phụ, sân vườn cây xanh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.

- Tên dự án: Nhà biểu diễn nghệ thuật quận Ngũ Hành Sơn.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn/một túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSMT: Từ 13 giờ 45 ngày 4-8-2017 đến 13 giờ 45 ngày 14-8-2017 (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, số 1 Thanh Long, TP. Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3817121, fax: 0236.3817118, email: nadtl@danang.gov.vn.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng/1 bộ).

- Bảo đảm dự thầu: 262.615.000 đồng (Hai trăm sáu mươi hai triệu, sáu trăm mười lăm nghìn đồng). Bảo đảm bằng hình thức bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

- Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 45 ngày 14-8-2017.

- Thời điểm mở thầu: 14 giờ ngày 14-8-2017.