Mời thầu Xây dựng cổng thông tin điện tử Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng
Đăng ngày 04-08-2017 15:44

Kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu: “Xây dựng cổng thông tin điện tử Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng”:

1. Chủ đầu tư: Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng.

2. Điều hành dự án: Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng.

3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Giá bán hồ sơ mời thầu: 500.000 đồng/1 bộ (Năm trăm ngàn đồng/một bộ).

7. Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

8. Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 14 giờ 15 ngày 4-8-2017 đến 14 giờ 30 ngày 11-8-2017 (trong giờ hành chính). Địa điểm: Phòng Kế hoạch và Tài vụ, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng, đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

9. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: từ 14 giờ 30 đến 14 giờ 45 ngày 11-8-2017. Địa điểm: Phòng Kế hoạch và Tài vụ, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng, đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

10. Thời gian và địa điểm mở thầu: lúc 14 giờ 45 ngày 11-8-2017 tại Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng.

11. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

12. Thời gian thực hiện hợp đồng: 1 năm.