Mời thầu Nâng cấp cơ sở và trang thiết bị Trung tâm Y tế dự phòng
Đăng ngày 04-08-2017 15:45

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng thông báo mời sơ tuyển:

- Gói thầu: Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị.

- Công trình: Nâng cấp cơ sở và trang thiết bị Trung tâm Y tế dự phòng.

- Địa điểm: quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng.

- Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời sơ tuyển: Từ 8 giờ ngày 4-8-2017 đến 9 giờ ngày 14-8-2017 tại Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng (cơ sở 2), số 6 Nguyễn Du, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3833792.

- Thời điểm đóng thầu: lúc 9 giờ ngày 14-8-2017.

- Thời điểm mở thầu: lúc 9 giờ 15 ngày 14-8-2017.

- Giá trị gói thầu: 91.040.700.000 đồng (Chín mươi mốt tỷ, không trăm bốn mươi triệu, bảy trăm nghìn đồng) đã bao gồm thuế GTGT.

- Loại gói thầu: Hỗn hợp.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn/hai túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày.

- Điều kiện thanh toán: Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định hiện hành và dựa trên cơ sở kế hoạch vốn bố trí cho công trình.