Mời thầu Sửa chữa các tấm đan che vị trí thoát nước mặt đường
Đăng ngày 04-08-2017 15:45

Ban QLDA Xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu: Xây lắp sửa chữa hư hỏng các tấm đan che vị trí thoát nước mặt đường trên dải phân cách biên đoạn Km4+400 – Km12+241 và sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn Km15+00 – Km16+00, công trình sửa chữa hư hỏng các tấm đan che vị trí thoát nước mặt đường trên dải phân cách biên đoạn Km4+400 – Km12+241 và sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn Km15+00 - Km16+00, địa điểm quốc lộ 14B, thành phố Đà Nẵng.

- Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin, mua một bộ hồ sơ mời thầu tại Ban QLDA Xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông - Địa chỉ số 606 đường 2 Tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian bán hồ sơ: Từ 7 giờ 30 ngày 4-8-2017 đến 8 giờ 15 ngày 14-8-2017.

- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Trước 8 giờ 15 ngày 14-8-2017 tại VP Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông.

- Thời gian đóng thầu: Lúc 8 giờ 15 ngày 14-8-2017.

- Thời gian mở thầu: Lúc 8 giờ 30 ngày 14-8-2017.

- Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng/1 bộ).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

- Bảo đảm dự thầu: 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng chẵn).

- Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn Km15+00 – Km16+00 với kết cấu sửa chữa chính: Thảm 2.670,83m2 mặt đường bằng bê-tông nhựa BTNP 12.5 dày 5cm (sử dụng nhựa Polime PMB-III) và bê-tông nhựa BTNC 19 dày 7cm; sửa chữa, khắc phục hư hỏng các tấm đan che vị trí thoát nước mặt đường trên dải phân cách biên đoạn Km4+400 – Km12+241 (458 tấm).