Kiến nghị của Công ty CP Xi măng Ngũ Hành Sơn
Đăng ngày 18-10-2017 11:33

Liên quan đến kiến nghị của Công ty CP Xi măng Ngũ Hành Sơn đề nghị thành phố can thiệp điều chỉnh giá thuê lại đất và sử dụng hạ tầng tại KCN Liên Chiểu    
 

BQL các Khu công nghiệp và Chế xuất trả lời:

Ban Quản lý đã nhiều lần làm việc với SDN, có nhiều văn bản đề nghị SDN thương lượng với các doanh nghiệp về giá thuê lại đất và sử dụng hạ tầng (cụ thể là 11 doanh nghiệp, trong đó có Công ty CP Xi măng Ngũ Hành Sơn). Ngày 03/8/2016, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh đã có buổi làm việc liên quan đến giá đất tại KCN Liên Chiểu đối với 11 doanh nghiệp. Văn phòng UBND TP đã có Công văn số 3530/VP-KT2 ngày 20/9/2016 và Công văn số 188/VP-KT2 ngày 17/01/2017 thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo thành phố. 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT