Kiến nghị của Xí nghiệp cấp nước Sơn Trà
Đăng ngày 18-10-2017 11:33

- Về việc xin phép lắp tuyến ống cấp nước D315 qua đường Vân Đồn, đường 7,5m.  

- Xin phép lắp tuyến ống cấp nước D225 qua đường Phạm Văn Xảo.

 Sở Giao thông vận tải Sở GTVT đã có Công văn số 3388/SGTVT-QLKCHT ngày 04/7/2017 trả lời Xí nghiệp cấp nước Sơn Trà như sau:

 - Nhằm đảm bảo an toàn cho nền mặt đường, thống nhất điều chỉnh phương án thi công lắp đặt tuyến ống cấp nước D225 HDPE, D315 HDPE dọc đường Chu Huy Mân tại các vị trí theo đề xuất của Xí nghiệp cấp nước Sơn Trà.

 - Căn cứ nội dung trên, Xí nghiệp cấp nước Sơn Trà có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh phương án thi công, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở GTVT để xem xét, cấp phép theo quy định trước khi triển khai thi công.  

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT