Kiến nghị của Công ty TNHH MTV Du Thuyền Viet Princess - Đà Nẵng 
Đăng ngày 01-11-2017 09:37

Về việc xin phép chạy thử để trải nghiệm dịch vụ trên sông Hàn và Vịnh Đà Nẵng của tàu nhà hàng RV.HAN PRINCESS.   

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 4016/SGTVT-QLVTPTNL ngày 10/8/2017 thống nhất chủ trương cho phép Công ty TNHH MTV Du Thuyền Viet Princess - ĐN sử dụng tàu RV.Han Princess chạy khảo sát. Theo đó, Công ty triển khai thực hiện và chấp hành đầy đủ các thủ tục liên quan theo quy định. 
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT