10 Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01.01.2018
Đăng ngày 05-01-2018 15:07

Ngày 26/12/2017 và ngày 27/12/2017 Chính phủ đã ban hành 10 Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do cho giai đoạn 2018 - 2022, các Nghị định trên có hiệu lực thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Để các Doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện đúng quy định, Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng thông báo các Nghị định và địa chỉ tra cứu như sau:

1. Nghị định số 149/2017 ngày 26/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2022.

2. Nghị định số 150/2017 ngày 26/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do giữa một bên là Nhà nước CHXHCN Việt Nam và bên kia là Liên minh kinh tế Á – Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 – 2022.

3. Nghị định số 153/2017 ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 – 2022.

4. Nghị định số 154/2017 ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 – 2022.

5. Nghị định số 155/2017 ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa  CHXHCN Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2018 – 2022.

6. Nghị định số 156/2017 ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 – 2022.

7. Nghị định số 157/2017 ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2022.

8. Nghị định số 158/2017 ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Ốt-xtrây-lia – Niu Di-lân giai đoạn 2018 – 2022.

9. Nghị định số 159/2017 ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 – 2022.

10. Nghị định số 160/2017 ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2018 – 2023.

Hiện nay các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo các Nghị định nêu trên đã được cập nhập trên hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS của ngành Hải quan.  

Các văn bản trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Doanh nghiệp có thể vào các Website sau để nghiên cứu văn bản thực hiện:

  • Website của Tổng cục Hải quan: https://www.customs.gov.vn.
  • Website của Cục Hải quan TP Đà Nẵng: www.danang..customs.gov.vn.

     Nguyễn Thị Thanh Vân

   Cục HQTPĐN.