Kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm thiết bị y tế sử dụng tại Bệnh viện Đà Nẵng (Đợt 3)
Đăng ngày 10-01-2018 14:19

Ngày 03/1/2018, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND  phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm thiết bị y tế sử dụng tại Bệnh viện Đà Nẵng (Đợt 3).

Theo đó, Công ty TNHH Dược phẩm Trang thiết bị y tế T.D, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TMC Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Tâm Hợp là 3 đơn vị trúng thầu Gói thầu Mua sắm thiết bị y tế sử dụng tại Bệnh viện Đà Nẵng (Đợt 3) với tổng giá trị đề nghị trúng thầu 8.304.500.000 đồng (Tám tỷ, ba trăm lẻ bốn triệu, năm trăm ngàn đồng). Mức giá trên là giá thiết bị mới 100% đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bảo hành, bào trì theo tiêu chuần nhà sản xuất. Thời gian thực hiện hợp đồng đối với phần 01: 60 ngày; phần 02, 03: 30 ngày; phần 04, 05: 90 ngày.

UBND thành phố giao Bệnh viện Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng và nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý, đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã đề xuất; thực hiện việc thanh, quyết toán và quản lý, sử dụng tài sản đúng theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP