Kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm thiết bị y tế sử dụng tại Bệnh viện Đà Nẵng (Đợt 4)
Đăng ngày 10-01-2018 14:19

Ngày 03/1/2018, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND  phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm thiết bị y tế sử dụng tại Bệnh viện Đà Nẵng (Đợt 4).

Theo đó, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Thủy, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyên Đô trúng thầu 02 phần gói thầu với tổng giá trị trúng thầu 4.094.400.000 đồng (Bốn tỷ, không trăm chín mươi bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng). Mức giá trên là giá hàng hóa mới 100% đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, lắp đặt, bàn giao hướng dẫn sử dụng và bảo hành (tối thiểu 12 tháng), bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt, UBND thành phố giao Bệnh viện Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng và nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý, đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã đề xuất; thực hiện việc thanh, quyết toán và quản lý, sử dụng tài sản đúng theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP