Kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Thuê dịch vụ giặt tẩy cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng năm 2018
Đăng ngày 10-01-2018 14:19

Ngày 03/1/2018, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND  phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Thuê dịch vụ giặt tẩy cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng năm 2018.

Theo đó, Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco là đơn vị trúng thầu dự án Thuê dịch vụ giặt tẩy cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng năm 2018 với giá trúng thầu: 2.981.600.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm tám mươi mốt triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn). Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan để thực hiện dịch vụ. Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm.

UBND thành phố giao Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng và nghiệm thu theo đúng đặc điểm, tiêu chuẩn và các yêu cầu của dịch vụ, đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã đề xuất; thực hiện việc thanh, quyết toán đúng theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP