Mời thầu Xây lắp Trường tiểu học Thái Thị Bôi
Đăng ngày 05-02-2018 06:56

Đơn vị mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư XD quận Cẩm Lệ

Công trình: Xây lắp Trường tiểu học Thái Thị Bôi-Khối phòng học, Chức năng. (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Chủ đầu tư: UBND quận Cẩm Lệ.

Nguồn vốn: ngân sách thành phố Đà Nẵng.

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong cả nước.

Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 02-02-2018 đến 8 giờ  ngày 12-02-2018 tại văn phòng Ban quản lý dự án ĐTXD quận Cẩm Lệ, số 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Thời gian đóng thầu: 8 giờ ngày 12-2-2018.

Thời gian mở thầu: 8 giờ 30 ngày 12-2-2018.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày

Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng), bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh.