Mời thầu Cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Tiên Sơn
Đăng ngày 05-02-2018 06:55

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng chuẩn bị tổ chức đấu thầu gói thầu Xây lắp san nền, giao thông, thoát nước, đèn tín hiệu và điện chiếu sáng thuộc dự án Cải tạo nút giao thông phía tây cầu Tiên Sơn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực đến tham gia gói thầu trên.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin và mua hồ sơ mời thầu tại Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (số 33 Pasteur, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng; điện thoại: 0236.3868733; fax: 0236.3892609).

Hồ sơ mời thầu được bán từ 8 giờ ngày 2-2-2018 đến 8 giờ ngày 12-2-2018.

Giá bán hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng/1 bộ).

Thời gian đóng thầu: 8 giờ ngày 12-2-2018.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 12-2-2018 tại Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng.