Mời thầu Xây lắp Điện chiếu sáng công cộng tại các tuyến kiệt
Đăng ngày 13-02-2018 07:44

I. Thông tin dự án:
    Đơn vị mời thầu:    Ban Quản lý dự án công trình Điện chiếu sáng công cộng tại các tuyến kiệt, hẻm trên địa bàn P. Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải và Hòa Quý Q. Ngũ Hành Sơn.
    Dự án:    Điện chiếu sáng công cộng tại các tuyến kiệt, hẻm trên địa bàn P. Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải và Hòa Quý Q. Ngũ Hành Sơn
    Tên gói thầu:    Xây lắp Điện chiếu sáng công cộng tại các tuyến kiệt, hẻm trên địa bàn P. Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải và Hòa Quý Q. Ngũ Hành Sơn (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
    Nguồn vốn:    Nguồn vốn ngân sách thành phố.

II. Phát hành:
    Hình thức đấu thầu:    Mời đấu thầu rộng rãi trong nước
    Giá bán HS mời thầu:    2.000.000 đồng
    Thời gian phát hành:    07:30 - 09/02/2018
    Thời gian đóng thầu:    08:00 - 28/02/2018

III. Một số yêu cầu của gói thầu:
    Đối tượng tham gia:    
    Thời gian thực hiện:    90 ngày
    Quy định hồ sơ dự thầu:    
    Bảo lãnh dự thầu:    60.000.000 đồng
    Thông tin khác:    
Số tủ điện chiếu sáng: 07 tủ. Số đèn chiếu sáng: Sử dụng đèn LED 50W/220V, số lượng 279 bộ. Dây dẫn: Sử dụng cáp treo M(3x6+1x4)PVC/PVC-0.6kV cho cáp trục chính. Đấu nối từ lưới trục chính lên đèn dùng dây đồng bọc M(2x2,5)PVC/PVC-0.4kV, phụ kiện đi kèm và một số công tác khác. Chiều dài đường dây 7.977m. Trụ đèn: Trồng mới 146 trụ thép fi114 và kết hợp trụ sẵn có của Điện lực.

IV. Thông tin liên hệ:
   Ban Quản lý dự án công trình Điện chiếu sáng công cộng tại các tuyến kiệt, hẻm trên địa bàn P. Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải và Hòa Quý Q. Ngũ Hành Sơn, số 486 Lê Văn Hiến, Q. Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Tel: 0236 3847 311.