Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh
Đăng ngày 13-04-2018 02:34

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính Phủ quy định một số điều của Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi đơn vị được thành lập từ việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp

Cùng với chính sách ưu đãi thuế trên, doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn nhiều loại phí: đăng ký doanh nghiệp lần đầu; công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; phí thẩm định và cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thời điểm xác định 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Ngoài ra, các doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn phí truy cập thông tin trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch & Đầu tư quản lý và trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đồng thời, ngân sách Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ tối thiểu 50% chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ được miễn học phí tham gia khóa đào tạo.

Bên cạnh đó, Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, như hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới...

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/3/2018.

 

MINH AN