Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp tại Đà Nẵng
Đăng ngày 30-06-2018 00:38

Ngày 29-6, tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức Hội thảo “Bàn về sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp tại thành phố Đà Nẵng”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 18 – AgroViet 2018 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 28/6-1/7.

 Các chuyên gia trao đổi kinh nghiệm phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp 

Tại Hội thảo, các chuyên gia nông nghiệp và các hộ nông dân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã tham gia trao đổi những vấn đề phát triển nông nghiệp hữu cơ phục vụ khai thác du lịch khu vực miền Trung, Tây Nguyên và thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, giới thiệu những mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp tại Hợp tác xã dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan, mô hình sản phẩm du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn văn hóa Cơ Tu... Để tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm và phát triển nông nghiệp, trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến, quy hoạch 7 vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao tập trung vào sản xuất rau an toàn, chăn nuôi gia súc gia cầm, nấm thương phẩm và dược liệu... Đến nay, những mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Hòa Vang đã bước đầu triển khai hiệu quả. 

Theo ông Nguyễn Phú Ban – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ kết hợp với đổi mới khoa học, công nghệ phải dựa trên 4 nguyên tắc cơ bản: sức khỏe (của đất, cây trồng, gia súc, con người), sinh thái (hệ tự nhiên mô phỏng và bền vững), công bằng (bình đăng, tôn trọng công lý cho mọi sinh vật) và nguyên tắc quan tâm vì các thế hệ tương lai. Hiện cả nước đã có 33/63 tỉnh thành có mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ với nhiều quy mô từ hộ, nhóm sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp...tuy nhiên vẫn chưa có quy chuẩn và tiêu chuẩn cụ thể cho từng loại sản phẩm. Cùng với đó, vấn đề phát triển nông nghiệp hữu cơ phục vụ khai thác du lịch đang gặp nhiều khó khăn. Sản xuất hữu cơ đòi hỏi quy trình sản xuất khắc khe, những tiêu chuẩn ràng buộc, kỹ thuật và kiến thức trong việc cải tạo đất, bảo vệ hệ sinh thái và môi trường sống nên chi phí sản xuất cao.

Việc vận động người dân chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang gặp nhiều hạn chế. Để sản xuất hữu cơ, nông dân cần được trang bị kiến thức để sử dụng các thiên dịch theo phương pháp sinh học để phòng chống bệnh sâu hại cho cây trồng và vật nuôi. Đặc biệt, cần tập trung thực hiện giải pháp ổn định hàm lượng hữu cơ trong đất, sử dụng giống tăng năng suất, chất lượng và nguồn nước tưới cho cây trồng; tăng cường các mô hình luân canh trong sản xuất và tái sử dụng tối đa các nguồn chất thải trong chăn nuôi, trồng trọt để sử dụng trong sản xuất hữu cơ... Theo các chuyên gia, đối với các tình miền Trung và Tây Nguyên, để phát triển mạnh nông nghiệp hữu cơ phục vụ du lịch, sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp… thì ngành nông nghiệp và du lịch cần tăng cường phối hợp, liên kết chuỗi các sản phẩm du lịch sinh thái, nông nghiệp.


Các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm nông sản hữu cơ, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững tại AgroViet 2018​

CÔNG TÂM