Mời thầu gói thầu Xây lắp hạng mục san nền, giao thông Khu dân cư Phong Bắc 4
Đăng ngày 03-07-2018 01:59

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng. 
Tên gói thầu: Xây lắp hạng mục san nền, giao thông.
Công trình: Khu dân cư Phong Bắc 4.
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
Thời gian bán HSMT: Từ 14 giờ ngày 29 - 6 - 2018 đến trước 14 giờ ngày 09 - 7- 2018.
Giá bán: 2.000.000 VNĐ/1 bộ (Hai triệu đồng/ bộ).
Thời gian nộp HSDT: Từ 13 giờ 30 đến 14 giờ ngày 09 - 7- 2018.
Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng (cơ sở 2), địa chỉ: số 6 đường Nguyễn Du, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 09 - 7- 2018.
Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15 ngày 09 - 7- 2018.
Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn/ Một túi hồ sơ.
Bảo đảm dự thầu: 280.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu đồng chẵn).
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.