Mời thầu Đầu tư xây dựng và trang thiết bị cho trường THCS Nguyễn Văn Linh
Đăng ngày 03-07-2018 01:59

Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng quận Cẩm Lệ thông báo mời thầu.
Công tình: Đầu tư xây dựng và trang thiết bị cho trường THCS Nguyễn Văn Linh.
Gói thầu: Xây lắp.
Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Chủ đầu tư: UBND quận Cẩm Lệ.
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Đà Nẵng.
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong cả nước.
Thời gian và địa điểm phát hành HSMT: Từ 8 giờ ngày 29 - 6 - 2018 đến 8 giờ ngày 09 - 7- 2018 tại Văn phòng Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng quận Cẩm Lệ số 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Thời gian đóng thầu: 8 giờ ngày 09 - 7- 2018.
Thời gian mở thầu: 8 giờ 30 ngày 09 - 7- 2018.
Giá bán một bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ/1 bộ (Hai triệu đồng).
Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
Bảo đảm dự thầu: 78.000.000 đồng (Bảy mươi tám triệu đồng), bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh.