Mời thầu gói thầu xây lắp Khu vườn dạo tại khu vực Đông Hải 18, phường Hòa Hải.
Đăng ngày 11-07-2018 01:27

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn thông báo mời thầu:
Gói thầu xây lắp: Khu vườn dạo tại khu vực Đông Hải 18, phường Hòa Hải. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).
Địa điểm: phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 
Chủ đầu tư: UBND quận Ngũ Hành Sơn.
Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 13 -7 - 2018 đến trước 8 giờ ngày 23 - 7- 2018.
Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ ngày 23 - 7- 2018.
Thời gian đóng thầu: 8 giờ ngày 23 - 7- 2018.
Thời gian mở thầu: 8 giờ 05 ngày 23 - 7- 2018.
Điạ điểm phát hành và nộp hồ sơ dự thầu: Văn phòng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn, số 112 đường Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 
Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng/ bộ).
Giá trị gói thầu: Tối đa không quá 1.755.509.038 đồng (Một tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm linh chín nghìn, không trăm ba mươi tám dồng).
Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 90 ngày kể từ ngày khởi công.
Bảo đảm dự thầu: 18.000.000đ (Mười tám triệu đồng chẵn).
Hình thức Bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc.
Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin, mua một bộ hồ sơ mời thầu tại Văn phòng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn, số 112 đường Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại: 0236.3956126.