Mời thầu gói thầu Xây lắp trụ sở làm việc Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.
Đăng ngày 13-07-2018 01:24

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng.
Địa chỉ: 1 Thanh Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Tên gói thầu: Xây lắp trụ sở làm việc Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.
Loại gói thầu: Xây lắp 
Giá gói thầu: 8.641.230.000 đồng (Tám tỷ, sáu trăm bốn mươi mốt triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng) đã bao gồm thuế VAT 10%, chi phí lán trại tạm và các chi phí hạng mục chung.
Nội dung chính của gói thầu: Xây lắp trụ sở làm việc Công ty công viên cây xanh Đà Nẵng.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.
Tên công trình: Trụ sở làm việc Công ty công viên cây xanh Đà Nẵng.
Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Công ty công viên cây xanh Đà Nẵng.
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn/ một túi hồ sơ.
Thời gian phát hành HSMT: Từ 14 giờ ngày 13 - 7 - 2018  đến 14 giờ ngày 23 - 7 - 2018 (trong giờ làm việc hành chính).
Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, số1 Thanh Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3817121, Fax: 0236.3817118, email: sytv@danang.gov.vn.
Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng/ bộ).
Bảo đảm dự thầu: 129.618.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ, sáu trăm mười tám ngàn đồng), bảo đảm bằng hình thức bảo lãnh do ngân hàng hoăc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc.
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 23 - 7 - 2018.
Thời điểm mở thầu: 14 giờ ngày 23 - 7 - 2018.