Mời thầu gói thầu Xây lắp Công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai Trường Mẫu giáo
Đăng ngày 01-08-2018 02:42

I. Thông tin dự án:
    Đơn vị mời thầu:    Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang
    Dự án:    Công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai Trường Mẫu giáo Hòa Phong
    Tên gói thầu:    Xây lắp
    Nguồn vốn:    Vốn tài trợ của quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung và vốn đối ứng từ ngân sách Huyện
II. Phát hành:
    Hình thức đấu thầu:    Mời đấu thầu rộng rãi trong nước.
    Giá bán HS mời thầu:    2.000.000 đồng.
    Thời gian phát hành:    15:00 - 27/07/2018.
    Thời gian đóng thầu:    15:00 - 06/08/2018.
III. Một số yêu cầu của gói thầu:
    Đối tượng tham gia:    
    Thời gian thực hiện:    150 ngày.
    Quy định hồ sơ dự thầu:    
    Bảo lãnh dự thầu:    35.000.000 đồng.
IV. Thông tin liên hệ:
    Đơn vị mời thầu:    Ban QLDA ĐTXD huyện Hòa Vang; Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, Thôn Dương Lâm 1 , xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Tel: 02363 696 087.