Mời thầu gói thầu Xây lắp công trình sơn kẻ vạch và thay thế lắp đặt biển báo
Đăng ngày 01-08-2018 02:42

Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp công trình sơn kẻ vạch và thay thế lắp đặt biển báo trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố theo QCVN 41:2016/BGTVT theo hình thức chào hàng cạnh tranh (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin, mua một bộ hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp tại Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, địa chỉ: số 606 đường 2 tháng 9, Hải Châu, Đà Nẵng.

Thời gian bán hồ sơ: Từ 7 giờ 30 ngày 27-7-2018 đến 8 giờ 15 ngày 3-8-2018.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Trước 8 giờ 15 ngày 3-8-2018 tại Văn phòng Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông.

Thời gian đóng thầu: Lúc 8 giờ 15 ngày 3-8-2018.

Thời gian mở thầu: Lúc 8 giờ 30 ngày 3-8-2018.

Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng/1 bộ).

Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 45 ngày kể từ ngày khởi công công trình.

Bảo đảm dự thầu: 27.000.000 VNĐ (Hai mươi bảy triệu đồng chẵn).