Mời thầu gói thầu Xây lắp sửa chữa, bổ sung các hạng mục hư hỏng
Đăng ngày 01-08-2018 08:46

Tên bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng.
1 - Tên gói thầu: Xây lắp sửa chữa, bổ sung các hạng mục hư hỏng.
- Loại gói thầu: Xây lắp.
Giá gói thầu: 6.418.706.000 đồng (sáu tỷ, bốn trăm mười tám triệu, bảy trăm lẻ sáu ngàn đồng). Đã bao gồm thuế VAT 10%, chi phí lán trại tạm, các chi phí hạng mục chung và các chi phí liên quan khác.
- Nội dung chính của gói thầu: Xây lắp sửa chữa, bổ sung các hạng mục hư hỏng công trình Đài phát sóng, phát thanh An Hải (giai đoạn 2).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày.
2 - Tên dự án: Đài phát sóng, phát thanh An Hải (giai đoạn 2).
3 - Nguồn vốn: ngân sách thành phố.
4 - Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5 - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoan/ một túi hồ sơ.
6 - Thời gian phát hành HSMT: Từ 14 giờ ngày 3-8-2018 đến 14 giờ ngày 13-8-2018 (trong giờ làm việc hành chính).
7 - Địa điểm phát hành HSYC: tầng 3, Phòng Kế hoạch, Văn phòng Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, số 1 đường Thanh Long, quận Hải Châu, Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3817121, fax: 0236.3817118, email: khanhlykx@gmail.com.
8 - Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng/1 bộ).
9 - Bảo đảm dự thầu: 96.280.000 đồng (Chín mươi sáu triệu, hai tăm tám mươi ngàn đồng), bảo đảm bằng hình thức bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc.
10 - Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 13-8-2018.
11 - Thời điểm mở thầu: 14 giờ ngày 13-8-2018.