Mời thầu Xây lắp hạng mục tháo dỡ, di dời đường dây trung hạ thế, trạm biến áp, điện chiếu sáng và cấp nước
Đăng ngày 01-08-2018 08:46

Tên bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng.
- Tên gói thầu: Xây lắp hạng mục tháo dỡ, di dời đường dây trung hạ thế, trạm biến áp, điện chiếu sáng và cấp nước.
- Tên dự án: Khớp nối giao thông khu vực phía nam đường Nguyễn Văn Thoại và tuyến đường 45m (đoàn từ Ngô Thì Sĩ đến Phan Tứ).
- Nguồn vốn: ngân sách thành phố.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoan/ một túi hồ sơ.
- Giá bán hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng/1 bộ).
- Bảo đảm dự thầu: 44.000.000 đồng (Bốn mươi bốn triệu đồng)
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
- Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Trước 13 giờ 30 ngày 3-8-2018 đến trước 14 giờ ngày 13-8-2018 tại Văn phòng 2 - Ban QLDA đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, số 6 đường Nguyễn Du, quận Hải Châu, Đà Nẵng.
- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Từ 13 giờ 30 ngày 14 giờ ngày 13-8-2018 tại Văn phòng 1 - Ban QLDA đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, số 90/4 đường Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng.
- Thời điểm đóng thầu: Lúc 14 giờ ngày 13-8-2018.
- Thời điểm mở thầu: Lúc 14 giờ 15 ngày 13-8-2018.