Mời thầu gói thầu Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Đăng ngày 01-08-2018 08:47

Ban QLDA đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng thông báo mời thầu 
- Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Công trình: Trường THPT Hòa Xuân.
- Địa điểm: Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng 
Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Trước 14 giờ ngày 3-8-2018 đến trước 14 giờ ngày 23-8-2018 tại Văn phòng 1 - Ban QLDA đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, số 90/4 đường Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Từ 13 giờ 30 ngày 14 giờ ngày 23-8-2018 tại Văn phòng 1 - Ban QLDA đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, số 90/4 đường Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Thời gian đóng thầu: Lúc 14 giờ ngày 23-8-2018.
Thời gian mở thầu: Lúc 14 giờ 15 ngày 23-8-2018.
Giá gói thầu: 1.343.121.000 đồng (Một tỷ, ba trăm bốn mươi ba triệu, một trăm hai mươi mốt ngàn đồng chẵn) đã bao gồm thuế VAT.
Nguồn vốn: ngân sách thành phố.
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
Phương thức đấu thầu: Một giai đoan/ hai túi hồ sơ.
Giá bán hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng/1 bộ).
Điều kiện thanh toán: Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định hiện hành và dựa trên cơ sở kế hoạch vốn bố trí cho công trình.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.