Mời thầu Cung cấp phương tiện và dịch vụ vận tải hành khách công cộng cho 6 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP Đà Nẵng
Đăng ngày 03-08-2018 00:46

Hướng dẫn mua hồ sơ mời thầu và nộp hồ sở dự thầu
I. Thông tin đơn vị phát hành hồ sơ:
Tên bên mời thầu: Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng.
Địa chỉ: 493 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
Điệ thoại/ fax/ email: 0236.3711468. Fax: 0236.3711468.
II. Thông tin về hồ sơ mời thầu:
1- Tên gói thầu: Cung cấp phương tiện và dịch vụ vận tải hành khách công cộng cho 6 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP Đà Nẵng.
2- Nguồn vốn:    Nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố hằng năm.
3- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
4- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
5- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).
6- Thời gian bán HSMT:    Từ 14 giờ ngày 6-8-2018 đến 14 giờ ngày 27-8-2018.
7- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 27-8-2018.
8- Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30ngày 27-8-2018.
9- Trình tự mua hồ sơ mời thầu:
Bước 1: Nhà thầu liên hệ phòng Tổng hợp (Tầng 1) để nộp tiền mua HSMT và nhận phiếu thu.
Bước 2: Nhà thầu mang theo phiếu thu và liên hệ phòng Điều Độ và Giám sát vận tải (tầng 3) để nhận HSMT.
Bước 3: Nhà thầu cung cấp thông tin của đơn vị, xử lý xác nhận.
10- Giải quyết thắc mắc liên quan đến HSMT:
- Nhà thầu liên hệ trực tiếp phòng Điều Độ và Giám sát vận tải (tầng 3) để được giải đáp thắc mắc các thông tin liên quan đến HSMT.
- Điện thoại/ fax/ email: 0236.3711468. Fax: 0236.3711468.
11- Nộp Hồ sơ dự thầu:
Nhà thầu nộp liên hệ phòng Điều Độ và Giám sát vận tải (tầng 3) để nộp hồ sơ dự thầu theo thời gian quy định.
* Lưu ý: Nhà thầu khi mua HSMT phải cung cấp thông tin như: tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, số fax, mã số thuế của đơn vị; tên người mua, giấy giới thiệu và CMND theo bảng biểu phục lục đính kèm.