Mời thầu gói thầu xây lắp công trình, công trình Sửa chữa, bảo trì cầu Thuận Phước (giai đoạn 3)
Đăng ngày 03-08-2018 00:45

Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp công trình, công trình Sửa chữa, bảo trì cầu Thuận Phước (giai đoạn 3), địa điểm quận Hải Châu và quận Sơn Trà, TP Đà nẵng (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin, mua một bộ hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp tại Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, địa chỉ số 606 đường 2 tháng 9, Hải Châu, Đà Nẵng.

Thời gian bán hồ sơ: Từ 7 giờ 30 ngày 3-8-2018 đến 8 giờ 15 ngày 13-8-2018.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Trước 8 giờ 15 ngày 13-8-2018 tại Văn phòng Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông.

Thời gian đóng thầu: Lúc 8 giờ 15 ngày 13-8-2018.

Thời gian mở thầu: Lúc 8 giờ 30 ngày 13-8-2018.

Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng/1 bộ).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

Nội dung chính gói thầu: Sửa chữa các vết nứt tại các trụ cầu dẫn, mố neo và sửa chữa hư hỏng modul khe co dãn trên trụ T8 cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng.

Bảo đảm dự thầu: 22.000.000 VNĐ (Hai mươi hai triệu đồng chẵn).