Hướng dẫn nghiệp vụ kết nối, trao đổi dữ liệu với doanh nghiệp Cảng theo Điều 41 Luật Hải Quan
Đăng ngày 14-09-2018 02:27

Triển khai Đề án Quản lý, giám sát hàng hóa tự động tại cảng biển theo Kế hoạch 4098/KH - TCHQ ngày 21 tháng 6 năm 2017 và Kế hoạch 3009/KH – TCHQ ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Tổng Cục Hải quan. Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng thông báo kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2018 các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi khai báo số vận đơn trên tờ khai hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị khai báo đầy đủ theo các hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến kết nối và trao đổi dữ liệu với Doanh nghiệp Cảng Đà Nẵng theo điều 41 Luật Hải quan. 

 
Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Chi cục HQCK Cảng Đà Nẵng

Các Doanh nghiệp khai báo theo hướng dẫn cụ thể như sau: 

1.  Tờ khai nhập: Tại tiêu chí “Số vận đơn” khai báo theo định dạng AAAAAABBBBBB.

 AAAAAA: Là ngày vận đơn có định dạng DDMMYY

 BBBBBB: Số vận đơn chủ sở hữu khai báo trên EMF.

 Ví dụ: Với “Số vận đơn” là: ABCDEF, “Ngày vận đơn” là: 11/09/2018 thì sẽ khai tại ô “Số vận đơn” là: 110918ABCDEF.

2.  Tờ khai xuất : Doanh nghiệp xin cấp số định danh hàng hóa và khai báo tại tiêu chí “Số vận đơn”ABCCDDDDDDDDDDD 

A: Đối tượng xin cấp (1: DN XNK, 2: KBC)

B: Loại hàng hóa (1; NK, 2: XK, 3: Nội địa)

CC: Năm xin cấp

DDDDDDDDDDD: STT tăng từ 1-n

3.  Tại tiêu chí “Địa điểm dỡ hàng” khai báo địa điểm dỡ hàng khai báo trên EMF.

Ví dụ: Tại Cảng Đà Nẵng là: 34CES01, kho xuất Danalog là: 34CEZ01, kho nhập Danalog là: 34CEC01…

Vậy Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng thông báo để cộng đồng Doanh nghiệp xuất nhập khẩu biết, thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Chi cục nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn thêm./.

Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng