Mời thầu gói thầu Xây lắp trụ sở làm việc Báo Đà Nẵng
Đăng ngày 27-09-2018 02:09

Tên bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng.
Địa chỉ: số 1 đường Thanh Long, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
1 - Tên gói thầu: Xây lắp trụ sở làm việc Báo Đà Nẵng.
- Loại gói thầu: Xây lắp.
Giá gói thầu: 27.728.334.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ, bảy trăm hai mươi tám triệu, ba trăm ba mươi bốn ngàn đồng). Đã bao gồm thuế VAT 10%, chi phí xây lắp và thiết bị; chi phí lán trại tạm; chi phí hạng mục chung và chi phí đổ đất thừa.
- Nội dung chính của gói thầu: Xây lắp trụ sở làm việc Báo Đà Nẵng, bao gồm các phần việc: Khối nhà làm việc; hạ tầng kỹ thuật; đập phá tháo dỡ công trình hiện trạng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày.
2 - Tên dự án: Trụ sở làm việc Báo Đà Nẵng.
3 - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.
4 - Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (trong nước).
5 - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoan/ Hai túi hồ sơ.
6 - Thời gian phát hành HSMT: Từ 13 giờ 30 ngày 28-9-2018 đến 14 giờ ngày 18-10-2018 (trong giờ làm việc hành chính).
7 - Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, số 1 đường Thanh Long, quận Hải Châu, Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3817121, fax: 0236.3817118, email: phongnd@danang.gov.vn.
8 - Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng/1 bộ).
9 - Bảo đảm dự thầu: 415.925.000 đồng (Bốn trăm mười lăm triệu, chín trăm hai mươi lăm ngàn đồng), bảo đảm bằng hình thức bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc.
10 - Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 18-10-2018.
11 - Thời điểm mở thầu: 14 giờ ngày 18-10-2018.