Mời thầu Cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng
Đăng ngày 02-10-2018 03:42

I. Thông tin dự án:
    Đơn vị mời thầu:    Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng
    Dự án:    Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng
    Tên gói thầu:    Cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng, 03 bộ UPS cho phòng mổ - phòng chụp mạch
    Nguồn vốn:    Ngân sách TP
II. Phát hành:
    Hình thức đấu thầu:    Mời đấu thầu rộng rãi trong nước
    Giá bán HS mời thầu:    2.000.000 đồng
    Thời gian phát hành:    14:00 - 21/09/2018
    Thời gian đóng thầu:    14:00 - 01/10/2018
III. Một số yêu cầu của gói thầu:
    Thời gian thực hiện:    15 ngày
    Bảo lãnh dự thầu:    100.000.000 đồng
IV. Thông tin liên hệ:
    Đơn vị mời thầu:    Cơ sở 02 - Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, số 06 Nguyễn Du, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng, số Tel : 0236 3833 792.