Mời thầu Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện phụ sản - Nhi Đà Nẵng
Đăng ngày 05-10-2018 08:04

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng thông báo mời thầu:

- Gói thầu: Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị.

- Dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

- Địa điểm: Số 402 đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng .

- Thời gian và địa điểm phát hành HSMT: Từ 14 giờ ngày 5-10-2018 đến 14 giờ ngày 15-10-2018 tại cơ sở 2, văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, số 6 Nguyễn Du, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Thời điểm đóng thầu: Lúc 14 giờ ngày 15-10-2018.

- Thời điểm mở thầu: Lúc 14 giờ 15 ngày 15-10-2018.

- Giá trị gói thầu: Tối đa không quá 7.849.747.012 đồng (Bảy tỷ, tám trăm bốn mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi bảy ngàn, không trăm mười hai đồng) đã bao gồm thuế GTGT.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn/một túi hồ sơ.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng chẵn).

- Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn).

- Hình thức thư bảo đảm:  giấy bảo đảm của ngân hàng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.