Mời thầu gói thầu Xây lắp gói phòng chức năng Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương
Đăng ngày 05-10-2018 08:03

Tên bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Sơn Trà.

Địa chỉ: số 2 đường đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

1. Tên gói thầu: Xây lắp gói phòng chức năng Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương.

Loại gói thầu: Xây lắp.

Giá gói thầu: 5.631.427.000 đồng (Năm tỷ, sáu trăm ba mươi mốt triệu, bốn trăm hai mươi bày nghìn đồng chẵn).

Nội dung chính của gói thầu:

+ Xây dựng khối nhà 3 tầng: Kết cấu móng, cốt, dầm, sàn bê-tông cốt thép, mái BTCT được lát gạch chống thấm, chống nóng.

+ Tường xây gạch không nung, trát vữa xi-măng M75, lăn sơn, nên lát gạch granite.

+ Sân vườn, hệ thống điện, cấp thoát nước; chống stes được đầu tư đồng bộ đi kèm.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

2. Tên dự án: Khối phòng chức năng Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương.

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách quận.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn/một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 10 giờ ngày 5-10-2018 đến trước 14 giờ ngày 15-10-2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Sơn Trà, số 2 đường đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng (điện thoại: 0236.3946731).

8.Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng (Tám triệu dồng chẵn), hình thức thư bảo lãnh của ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc bằng séc.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 15-10-2018.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ ngày 15-10-2018.