Mời thầu Gói thầu Xây lắp, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (giai đoạn 2)
Đăng ngày 15-03-2019 02:23

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn thông báo mời thầu thông tin rộng rãi: 

Gói thầu: Xây lắp, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (giai đoạn 2).

Địa điểm: quận Ngũ Hành Sơn,TP Đà Nẵng.

Chủ đầu tư: UBND quận Ngũ Hành Sơn.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 8-3-2019 đến trước 8 giờ ngày 18-3-2019.

Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ ngày 18-3-2019. Thời gian đóng thầu: lúc 8 giờ ngày 18-3-2019.

Thời gian mở thầu: lúc 8 giờ ngày 18-3-2019.

Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ dự thầu: Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn, số 112 đường Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn,TP Đà Nẵng. 

Giá bán 1 bộ HSMT: 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn đồng chẵn/1 bộ).

Thời gian thực hiện hợp đồng: không quá 150 ngày kể từ ngày khởi công.

Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc.