Mời thầu Gói thầu Thực hiện dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2019-2021.
Đăng ngày 15-03-2019 02:23

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê thông báo mời thầu thông tin rộng rãi: 

Gói thầu: Thực hiện dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2019-2021.

Giá trị gói thầu: 51.739.584.000 đồng (Năm mươi mốt tỷ, bảy trăm ba mươi chín triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng)

Địa điểm: Quận Thanh Khê,TP Đà Nẵng.

Chủ đầu tư: UBND quận Thanh Khê

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 15 giờ ngày 8-3-2019 đến 15 giờ ngày 28-3-2019.

Thời gian đóng thầu: 15 giờ ngày 28-3-2019.

Thời gian mở thầu: 15 giờ 15 ngày 28-3-2019.

Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê, số 503 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3711797.