Mời thầu “Cung cấp và lắp đặt thiết bị” thuộc dự án “Tòa soạn số tích hợp công nghệ sản xuất chương trình truyền hình chất lượng cao trên mạng băng thông nhỏ cho Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng”
Đăng ngày 23-03-2019 02:48

Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu, gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt thiết bị” thuộc dự án “Tòa soạn số tích hợp công nghệ sản xuất chương trình truyền hình chất lượng cao trên mạng băng thông nhỏ cho Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng” như sau:

Chủ đầu tư: Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng.

Điều hành dự án: Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng.

Nguồn vốn: ngân sách thành phố và Quỹ hoạt động PTSN của đài.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng chẵn).

Bảo đảm dự thầu: 190.000.000 đồng (Một trăm chín mươi triệu đồng chẵn), bảo đảm bằng thư bảo lãnh.

Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: từ 10 giờ 30 ngày 25-3-2019 đến 13 giờ 30 ngày 15-4-2019 (trong giờ hành chính). Địa điểm: phòng Kế hoạch và Tài vụ, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Từ 13 giờ 30 đến 13 giờ 45 ngày 15-4-2019. Địa điểm: phòng Kế hoạch và Tài vụ, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Thời gian và địa điểm mở thầu: Lúc 14 giờ ngày 15-4-2019 tại Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng.

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.