Mời thầu gói thầu: Xây lắp Trường mầm non Trí Nhân (giai doạn 3)
Đăng ngày 23-03-2019 02:49

Ban QLDA dự án đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ thông báo mời thầu:

Công trình: Trường mầm non Trí Nhân (giai đoạn 3).

Gói thầu: Xây lắp.

Địa điểm xây dựng: Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Chủ đầu tư: UBND quận Cẩm Lệ. 

Nguồn vốn: ngân sách thành phố.

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong cả nước.

Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: từ 15 giờ ngày 22-3-2019 đến 15 giờ ngày 1-4-2019 tại Văn phòng BQL dự án đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ, số 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Thời gian đóng thầu: Lúc 15 giờ ngày 1-4-2019.

Thời gian mở thầu: Lúc 15 giờ 30 ngày 1-4-2019.

Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng chẵn).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.

Bảo đảm dự thầu: 93.000.000 đồng (Chín mươi ba triệu đồng chẵn), bảo đảm bằng thư bảo lãnh.