Mời thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị nội thất.
Đăng ngày 23-03-2019 02:49

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng.

Địa chỉ: số 1 Thanh Long, Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị nội thất.

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

Giá gói thầu: Tối đa không quá 2.185.090.000 đồng (Hai tỷ, một trăm tám mươi lăm triệu, không trăm chín mươi ngàn đồng chẵn), đã bao gồm thuế VAT 10%.

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị nội thất công trình.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

Tên công trình: Mở rộng Trụ sở làm việc Thành ủy Đà Nẵng.

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn/một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSMT: Từ 14 giờ 30 ngày 22-3-2019 đến trước 14 giờ 30 ngày 1-4-2019 (trong giờ làm việc hành chính).

Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, số 1 Thanh Long, Hải Châu, TP Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3817121, fax: 0236.3817118, email: vansybql@gmail.com.

Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng chẵn).

Bảo đảm dự thầu: 32.776.000 đồng (Ba mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi sáu ngàn đồng chẵn), bảo đảm bằng hình thức bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc.

Thời điểm đóng thầu: Lúc 14 giờ 30 ngày 1-4-2019.

Thời điểm mở thầu: Lúc 14 giờ 30 ngày 1-4-2019.

Các tin khác