Mời thầu Xây lắp khối nhà hạ tầng kỹ thuật
Đăng ngày 23-03-2019 02:49

Tên gói thầu: Xây lắp khối nhà hạ tầng kỹ thuật

Loại gói thầu: Xây lắp.

Giá gói thầu: 62.823.802.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ, tám trăm hai mươi ba triệu, tám trăm hai mươi ba triệu, tám trăm lẻ hai ngàn đồng). Đã bao gồm thuế VAT 10%, chi phí lán trại tạm, các chi phí hạng mục chung, phí bảo vệ môi trường và phí tài nguyên và các chi phí liên quan khác.

Nội dung chính của gói thầu: Xây lắp khối nhà và hạ tầng kỹ thuật công trình nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1), bao gồm các phần việc: Khối nhà, hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt thiết bị.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.

Tên dự án: Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1).

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (trong nước).

Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn/ hai túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ ngày 20-3-2019 đến 9 giờ ngày 9-4-2019 (trong giờ làm việc hành chính).

Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, số 1 Thanh Long, Hải Châu, TP Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3817121, fax: 0236.3817118, email: phongnd@danang.gov.vn.

Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng chẵn).

Bảo đảm dự thầu: 942.357.000 đồng (Chín trăm bốn mươi hai triệu, ba trăm năm mươi bảy ngàn đồng chẵn), bảo đảm bằng hình thức bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc.

Thời điểm đóng thầu: Lúc 9 giờ ngày 9-4-2019.

Thời điểm mở thầu: Lúc 9 giờ ngày 9-4-2019.

Các tin khác