Mời thầu Gói thầu Kiểm toán Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi KDC Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông
Đăng ngày 28-03-2019 03:46

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ thông báo mời thầu: 

Công trình: Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi KDC Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông.

Gói thầu: Kiểm toán.

Địa điểm: quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Chủ đầu tư: UBND quận Cẩm Lệ.

Nguồn vốn: ngân sách thành phố Đà Nẵng và ngân sách Trung ương.

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 30 ngày 29-3-2019 đến 8 giờ 30 ngày 18-4-2019 tại Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ, số 40 đường Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Thời gian đóng thầu: Lúc 8 giờ 30 ngày 18-4-2019.

Thời gian mở thầu: Lúc 9 giờ ngày 18-4-2019.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn), bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh.