Mời thầu Gói thầu: Xây lắp Khu dân cư chợ Hòa Thọ Tây (Giai đoạn 2).
Đăng ngày 28-03-2019 03:46

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ thông báo mời thầu: 

Công trình: Khu dân cư chợ Hòa Thọ Tây (Giai đoạn 2).

Gói thầu: Xây lắp.

Địa điểm: quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Chủ đầu tư: UBND quận Cẩm Lệ.

Nguồn vốn: ngân sách thành phố.

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 29-3-2019 đến 8 giờ ngày 8-4-2019 tại Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ, số 40 đường Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Thời gian đóng thầu: Lúc 8 giờ ngày 8-4-2019.

Thời gian mở thầu: Lúc 8 giờ 30 ngày 8-4-2019.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

Bảo đảm dự thầu: 81.000.000 đồng (Tám mươi mốt triệu đồng chẵn), bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh.