Mời thầu gói thầu xây dựng Khu biệt thự sinh thái phía Tây đường tránh Nam Hải Vân.
Đăng ngày 28-03-2019 03:46

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng thông báo mời thầu:

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng.

Tên dự án: Khu biệt thự sinh thái phía Tây đường tránh Nam Hải Vân.

Địa điểm xây dựng: xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Hình thức sơ tuyển: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2017-2022.

Địa điểm bán hồ sơ mời sơ tuyển: Cơ sở 2 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, địa chỉ: số 6 Nguyễn Du, Hải Châu, Đà Nẵng.

Địa điểm nộp hồ sơ dự sơ tuyển và mở thầu: Cơ sở 1 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, địa chỉ: số 90/4 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng.

Giá bán hồ sơ mời sơ tuyển: 5.000.000 đồng/ bộ (Năm triệu đồng/ bộ)

Thời gian bán hồ sơ mời sơ tuyển: Từ 14 giờ 30 ngày 29-3-2019 đến 8 giờ ngày 3-5-2019.

Thời gian nộp hồ sơ dự sơ tuyển: Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ ngày 3-5-2019.

Thời điểm đóng thầu: Lúc 8 giờ ngày 3-5-2019.

Thời điểm mở thầu: Lúc 8 giờ 15 ngày 3-5-2019.