Mời thầu gói thầu: Xây lắp Trường tiểu học Phạm Hồng Thái - 6 phòng 2 tầng.
Đăng ngày 28-03-2019 03:45

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn thông báo mời thầu rộng rãi: 

Công trình: Trường tiểu học Phạm Hồng Thái - 6 phòng 2 tầng.

Tên gói thầu: Xây lắp Trường tiểu học Phạm Hồng Thái - 6 phòng 2 tầng.

Nguồn vốn: ngân sách thành phố.

Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Tời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

Nội dung chính gói thầu: Xây mới khối lớp học 2 tầng 6 phòng, diện tích xây dựng: 815m2; tổng diện tích sàn: 1538m2; chiều cao công trình: 8,45m; tầng 1 để trống làm sân chơi đa năng, tầng 2 bố trí 6 phòng học, hành lang, khu WC , cầu thang bộ. Hành lang nối. Trụ cờ. Hệ thống chống sét, cấp thoát nước, PCCC, điện....

Loại hợp đồng: trọn gói.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, chọn nhà thầu trong nước.

Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu không qua mạng.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 29-3-2019 đến 8 giờ ngày 8-4-2019.

Địa điểm: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn, số 112 đường Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Giá bán: 1.500.000 VNĐ (Một triệu năm trăm ngàn đồng)

Thời điểm mở thầu: Lúc 8 giờ ngày 8-4-2019.

Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc.

Số tiền bảo đảm: 72.000.000 đồng (Bảy mươi hai triệu đồng chẵn).