Mời thầu gói thầu: Xây lắp Trường tiểu học Trần Quang Diệu - 6 phòng 2 tầng.
Đăng ngày 28-03-2019 03:45

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn thông báo mời thầu rộng rãi: 

Công trình: Trường tiểu học Trần Quang Diệu - 6 phòng 2 tầng.

Tên gói thầu: Xây lắp Trường tiểu học Trần Quang Diệu - 6 phòng 2 tầng.

Địa điểm: Phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Chủ đầu tư: UBND quận Ngũ Hành Sơn.

Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 29-3-2019 đến 8 giờ 45 ngày 8-4-2019 tại Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn, số 112 đường Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 45 ngày 8-4-2019.

Thời gian đóng thầu: Lúc 8 giờ 45 ngày 8-4-2019.

Thời gian mở thầu: Lúc 8 giờ 45 ngày 8-4-2019.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng/1 bộ)

Giá trị gói thầu: Tối đa không quá 4.097.886.000 đồng (Bốn tỷ, không trăm chín mươi bày triệu, tám trăm tám mươi sáu ngàn đồng chẵn).

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian thực hiện hợp đồng: không quá 120 ngày kể từ ngày khởi công.

Bảo đảm dự thầu: 42.000.000 đồng (Bốn mươi hai triệu đồng chẵn).

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin, mua một bộ hồ sơ mời thầu tại Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn, số 112 đường Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Số điện thoại: 0236.3956126.
 

Các tin khác