Mời thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công phần giao thông, thoát nước và cấp nước.
Đăng ngày 17-04-2019 10:11

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng tổ chức lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau:

Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công phần giao thông, thoát nước và cấp nước.

Tên dự án: Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Thời gian, địa điểm phát hành HSMT: Từ 16 giờ ngày 12-4-2019 đến 16 giờ ngày 2-5-2019 tại Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, địa chỉ: số 33 Paster, Hải Châu, Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3892651, fax: 0236.3822753.

Giá bán 1 bội HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng/ bộ)

Thời điểm đóng thầu: Lúc 16 giờ 15 ngày 2-5-2019.

Thời điểm mở thầu: Lúc 16 giờ 30 ngày 2-5-2019.