Mời thầu gói thầu Xây lắp nút giao trục I Tây Bắc với quốc lộ 1A và đoạn nối Nguyễn An Ninh từ nút giao quốc lộ 1A đến đường sắt
Đăng ngày 17-04-2019 10:11

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng tổ chức lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau:

Tên gói thầu: Xây lắp nút giao trục I Tây Bắc với quốc lộ 1A và đoạn nối Nguyễn An Ninh từ nút giao quốc lộ 1A đến đường sắt.

Tên dự án: Tuyến đường trục I Tây Bắc (đoạn từ nút giao thông ngã ba Huế đến Bệnh viện Ung Bướu, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến quốc lộ 1A và đoạn nối Nguyễn An Ninh từ nút giao quốc lộ 1A đến đường sắt).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Thời gian, địa điểm phát hành HSMT: Từ 16 giờ 30 ngày 12-4-2019 đến 16 giờ 30 ngày 2-5-2019 tại Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, địa chỉ: số 33 Paster, Hải Châu, Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3892651, fax: 0236.3822753.

Giá bán 1 bội HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng/ bộ).

Thời điểm đóng thầu: Lúc 16 giờ 30 ngày 2-5-2019.

Thời điểm mở thầu: Lúc 17 giờ ngày 2-5-2019.