Mời thầu gói thầu Kiểm toán dự án Xử lý thoát nước tại khu vực dự án Khu công viên văn hóa và vui chơi giải trí phía Đông Nam Đài Tưởng niệm
Đăng ngày 17-04-2019 10:07

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng tổ chức lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau:

Tên gói thầu: Kiểm toán.

Tên dự án: Xử lý thoát nước tại khu vực dự án Khu công viên văn hóa và vui chơi giải trí phía đông nam Đài Tưởng niệm.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Thời gian, địa điểm phát hành HSMT: Từ 16 giờ 15 ngày 12-4-2019 đến 16 giờ 15 ngày 2-5-2019 tại Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, địa chỉ: số 33 Paster, Hải Châu, Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3892651, fax: 0236.3822753.

Giá bán 1 bội HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng/ bộ).

Thời điểm đóng thầu: Lúc 16 giờ 15 ngày 2-5-2019.

Thời điểm mở thầu: Lúc 16 giờ 45 ngày 2-5-2019.

Các tin khác