Mời thầu Gói thầu Xây lắp (phân kỳ 1) Hạ tầng cụm công nghiệp quận Cẩm Lệ
Đăng ngày 17-04-2019 10:05

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ thông báo mời thầu: 

Công trình: Hạ tầng cụm công nghiệp quận Cẩm Lệ.

Gói thầu: Xây lắp (phân kỳ 1).

Địa điểm: quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Chủ đầu tư: UBND quận Cẩm Lệ.

Nguồn vốn: ngân sách thành phố Đà Nẵng.

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi có mời sơ tuyển.

Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 15 giờ ngày 12-4-2019 đến 15 giờ ngày 22-4-2019 tại Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ, số 40 đường Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Thời gian đóng thầu: Lúc 15 giờ ngày 22-4-2019.

Thời gian mở thầu: Lúc 15 giờ 30 ngày 22-4-2019.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: Phát hành miễn phí.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 540 ngày.