Mời thầu Gói thầu Xây dựng, mở rộng trụ sở UBND phường Hòa Thọ Tây
Đăng ngày 17-04-2019 10:05

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ thông báo mời thầu: 

Công trình: Xây dựng, mở rộng trụ sở UBND phường Hòa Thọ Tây.

Gói thầu: Xây lắp.

Địa điểm: quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Chủ đầu tư: UBND quận Cẩm Lệ.

Nguồn vốn: ngân sách quận Cẩm Lệ.

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong cả nước.

Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 12-4-2019 đến 8 giờ ngày 22-4-2019 tại Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ, số 40 đường Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Thời gian đóng thầu: Lúc 8 giờ ngày 22-4-2019.

Thời gian mở thầu: Lúc 8 giờ 30 ngày 22-4-2019.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.

Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn), bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh.